Vuoden 2021 Puupäivä järjestetään kokonaan verkossa virtuaalitapahtumana. Päivän aikana on useita korkean tason seminaareja puuarkkitehtuurista, rakennustekniikasta ja puurakentamisesta. Ohjelman poikkileikkaavina teemoina ovat kilpailukyky, digitaalisuus ja ympäristövaikutukset. Päivän aikana voi tutustua virtuaalisesti yhteistyökumppanien tuote- ja palveluntarjontaan sekä verkostoitua alan ihmisten kanssa.

Lisätietojä osoitteesta puuinfo.fi/puupaiva/