Termaterin kattoelementin palonkestävyys tosi testissä

Termater Oy:n teollisuusrakennuksiin suunnitteleman ja valmistaman, peltipohjaisen Loisto-kattoelementin palonkestävyys on nyt testattu myös käytännön tilanteessa.

Perävaunuja, päällirakenteita ja jäteajoneuvoja valmistavan närpiöläisen NTM Oy:n tehtaan maalaamossa syttyi helmikuussa tulipalo, joka poltti kokonaan osan teollisuushallin kattorakenteista. Sen sijaan se osa katosta, jossa kattorakenteena on Termaterin Loisto- eli entiseltä nimeltään Pelti-kattoelementti, säilyi palossa täysin ehjänä.

Kun Termater aikanaan toimitti NTM:n tehtaalle peltipohjaiset kattoelementit, se pyysi ja sai VTT:ltä myönteisen lausunnon elementin palonkestävyydestä.

”Nyt sinänsä valitettavassa käytännön tilanteessa elementit toimivat juuri niin kuin VTT oli etukäteen arvioinut eli ne kestivät hyvin kuumuutta ja hillitsivät tulipalon leviämistä”, sanoo Termater Oy:n toimitusjohtaja Jarmo Kolehmainen.

 

Välittömästi tulipalon jälkeen NTM käynnisti palaneen tehdasosan saneeraustyöt, jotta tuotantotilat saataisiin mahdollisimman pian kuntoon ja toiminta jälleen pyörimään. Yritys otti palon jälkeen yhteyttä Termaterille ja tilasi palaneen katto-osan tilalle uudet Loisto-tehdaselementit.

Ne ovat Jarmo Kolehmaisen mukaan materiaaliltaan ja rakenteeltaan täysin samanlaiset kuin palossa säästyneet elementit. Loisto-elementtien palonkestävyyttä kuvaa hyvin, että ne voitiin jättää sellaisenaan paikoilleen.

NTM Oy:n projektipäällikön Mats Hagenin mukaan olikin suoranainen ihme, että kattoelementit kestivät niin hyvin tulipalon kuumuuden. Halli oli nimittäin ollut todellinen pätsi, sillä kantavat teräspalkit olivat taipuneet kuumuudessa kymmenen senttiä ja sekundääriset kannattimet 60 senttiä.

”Kattoelementtien kunnostamiseksi riitti, että ne maalattiin akrostop-tyyppisellä estomaalilla, joka estää nokitahrojen läpitulon. Elementtien väliset tiivisteet olivat vahingoittuneet, joten ne revittiin pois. Tilalle laitettiin polyuretaania ja siihen lauta päälle”, hän sanoo.

Asennus NTM:llä sujui helposti ja nopeasti

Jarmo Kolehmaisen mukaan Termater pystyi tässä poikkeustilanteessa toimittamaan NTM:lle uudet peltipohjaiset kattoelementit supernopealla aikataululla.

”Ne olivat jo valmiina parisen viikkoa aikaisemmin ennen kuin niitä päästiin asiakkaan puolesta asentamaan”, hän havainnollistaa yrityksen joustavuutta.

Uusien kattoelementtien asentaminen toukokuun puolivälissä vei Termaterilta kaksi työpäivää. Yrityksen asennuspäällikön Jani Kosken mukaan 2 500-neliömetrisen kattoalan asennus sujui ongelmitta. Ennestään Termaterin elementtikattoa oli tehtaalla 7 500 neliömetriä.

”Elementtien valmistuttua Vetelin tehtaalla toimme niitä 15 rekkakuormallista välivarastoon NTM:n tehtaan läheisyyteen. Sieltä ne oli helppo hakea rekalla asennuksen edetessä. Asentamassa oli Termaterilta lisäkseni kolme työntekijää sekä aliurakoitsijan nosturi”, Koski sanoo.

Teollisuudessa Termaterin kattoelementit asennetaan useimmiten uudiskohteisiin. Vain pieni määrä asennuksista on tämänkaltaisia korjauskohteita tai kattojen uusimisia.

 

NTM:n tehdaskompleksi kattoineen on vuosien varrella tehtyjen laajennusten seurauksena monipolvinen. Se teki elementtien suunnittelun ja asennuksen haastavaksi, mutta Termaterilla on tästä vahvaa kokemusta.

Yksityiskohtaiset suunnitelmat ja toteutettavat ratkaisut käytiin tilaajan kanssa vielä kohteella läpi ennen asennustyötä.

”Haastavinta on uusien elementtien yhteensovittaminen entisiin, usein täysin erilaisiin kattorakenteisiin. Uudet elementit istuivat tässä kuin nakutettuna entisiin rakenteisiin”, Koski myhäilee pitkällä alan kokemuksellaan.

Hän kiittelee hyvää yhteistyötä tilaajan eli NTM:n kanssa suunnittelusta asennukseen.

”Tilannetta helpottaa aina, kun tilaajankin puolelta on mukana tuttu vastuuhenkilö. Ja yleensähän tahtotila on molemmilla sama: nopeasti uusi katto päälle”, Koski naurahtaa.

Myös NTM:n Hagen kiittelee asennuksen helppoutta ja ongelmatonta yhteistyötä Termaterin kanssa, sillä koko prosessi eteni jouhevasti. Hänkin korostaa molemmin puolin ammattilaisten vuoropuhelun tärkeyttä kaikissa vaiheissa.

Jalansijaa myös teollisuudesta

Termater Oy on yksi maan johtavista ja tunnetuista kattoelementtivalmistajista maatila- ja etenkin navettarakentamisessa. Ensimmäiset alapohjaltaan peltiset kattoelementit tehtiin nimenomaan maatalousrakennuksiin.

”Jatkokehitimme peltipohjaisesta farmarielementistä vastaavan elementin myös teollisuuspuolelle. Se on uniikki tuote, sillä keneltäkään muualta valmistajalta ei löydy vastaavaa”, sanoo Termater Oy:n toimitusjohtaja Jarmo Kolehmainen.

”Siinä on polyesteripinnoitettu teräslevy, joka on höyrytiivis, pesunkestävä ja lisäksi valoisa.”

Termaterin tavoitteena onkin Kolehmaisen mukaan lisätä tunnettuuttaan ja saada etenkin peltipohjaisille, palonkestäville kattoelementeilleen jalansijaa myös teollisuusrakentamisessa. Siihen liittyen teollisuuspuolen elementtien tuotenimiä onkin nykyaikaistettu vastaamaan paremmin niiden ominaisuuksia.

Entinen Pelti- eli peltipohjainen elementti on siis nyt Loisto-elementti, millä viitataan vaaleapinnoitteisen elementin tuomaan valoisuuteen ja edustavaan ulkoasuun. Peltipohjaista yleisempi sisäkattomateriaali on kipsi, ja jatkossa tämä Kipsi-elementti on nimeltään Varma-elementti.